home company products services support news careers contact us

 

 

 

Kontakt ze mną możliwy jest w następujący sposób:

 

                 - telefonicznie: 0-509-477-712

                 - e-mail: doradcapodatkowy@o2.pl

                         lub: alpi@gsi.pl

 

 

 

Na poświadczenie moich uprawnień poniżej zamieszczam skan zaświadczenia o       zdanym egzaminie na doradcę podatkowego: