home company products services support news careers contact us

 

W nauce do egzaminu testowego niezwykle pomocne jest narzedzie, ktore oferuje. Program ten pozwoli Ci szybko i skutecznie zapamiętywać duże ilości informacji. Będzie on jednak wymagał od Ciebie regularności i systematyczności. Dlatego rozpoczynając pracę z programem warto wyznaczyć sobie pewien przedział czasowy dla stałej, najlepiej codziennej, nauki z programem. Nawet 10-15 minut dziennie spędzone z programem przyniesie Ci wiele satysfakcji z powodu efektów w nauce, jakie będziesz w stanie uzyskać. Ucząc się z pomocą tego programu, będziesz w stanie szybko opanowywać nowy materiał, trwale pamiętając wszystko czego nauczyłeś się wcześniej. Badając postępy ucznia w pamiętaniu informacji, program sam wyznacza daty ich powtórek. Robi to tak aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na efektywne utrwalenie zdobytej wiedzy.

 

Program prezentuje poszczególne pytania. Zadaniem osoby uczącej się jest wskazanie jednej z trzech podanych odpowiedzi na zadane pytanie. Na podstawie ocen, które program wystawia automatycznie, program wyznacza daty kolejnych powtórek. Pozwala to praktycznie wyeliminować z powtórek materiał, z którym użytkownik radzi sobie bardzo dobrze, a dla pozostałego wyznaczyć optymalne momenty ich przypomnień. Nie obawiaj się jednak, że będziesz spędzał czas na powtarzaniu rzeczy dla Ciebie oczywistych. Te po kilku lub kilkunastu powtórkach uzyskają tak długie interwały, że właściwie znikną z powtórek. Program planuje powtórki w taki sposób, aby pytać tylko o te informacje, które w danym dniu rzeczywiście wymagają odświeżenia, aby nie zostały zapomniane. - kluczem do czasowo zoptymalizowanej nauki jest minimalizacja liczby powtórek potrzebnych do utrzymania wiedzy w pamięci - metoda ta optymalizuje czasowo proces nauki poprzez szacowanie optymalnych odstępów, jakie powinny oddzielać kolejne powtórki.

 

Opracowana przeze mnie baza pytań i odpowiedzi do egzaminu na doradcę podatkowego jest zgodna z aktualnie obowiązującą uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Baza powstawała przez wiele miesięcy, słuchałem uwag jej użytkowników i wprowadzałem niezbędne zmiany. W tej chwili jest praktycznie doskonała i bezbłędna. Jej stan prawny też jest aktualny.

 

Zrzuty ekranowe programu:

 

1.  Pokazanie przez program pytania (należy wcisnąć przycisk NAUKA)

 

2.  Jeśli znasz odpowiedź naciskasz myszką na odpowiednią odpowiedź, jeśli nie znasz odpowiedzi wciskasz przycisk POKAŻ ODPOWIEDŹ

 

3. Program pokaże na zielono prawidłową odpowiedź, jeśli jest ona zgodna z twoją odpowiedzią program uzna, że opanowałeś to pytanie i ustawi odpowiedni interwał czasowy do jego powtórki. Jeśli odpowiedź będzie nieprawidłowa, program jeszcze raz podczas trwania bieżącej sesji nauki powtórzy to pytanie, aż do skutku czyli zapamiętania przez ciebie odpowiedzi. Odpowiednio krótszy będzie też przedział czasowy do jej powtórzenia w przyszłych dniach.

 

 

W każdej chwili możesz przeglądać dowolnej pytania wciskając przycisk TREŚĆ

 

Praca z programem jest banalnie prosta i przyjemna (naprawdę nie czujesz, ze sie uczysz)...